Videoövervakning


Avancerade och enkla lösningar för alla behov.
Videoövervakning ger full visuell kontroll över verksamheten dygnet runt. Med hjälp av digital lagring kan man i efterhand identifiera personer och återge dokumenterat händelseförlopp. Videoövervakning innebär ökad säkerhet och trygghet, och är idag lika aktuellt för detaljhandeln som industrin och andra typer av fastigheter.

Kontakta oss för mer info!

Comments are closed.